YOUNG@DAC

Young @ DAC

2019.06.22 _07.13

06.22 _14:00
Opening Guide

07.06
14:00 _15:00
“Slashie” – crossing job and art creation
Speakers _Huang Hap-Po x Wang Shao-Gang

15:30_17:00
“The Representation of Soundscape” – sound and video art workshop
Speaker _Choa Yi-Wei

 

China University of Technology
Dept. of Interactive Entertainment Design
LIN JHE-YU
LIU I-CHIEN
LIN HOW-CHEN
HSU YU HUI
TSAO YUN-CHIA

Shih Hsin University
Dept. of Digital Multimedia Arts
DAI LI YUN
ZHANG JIN WEN
ZHENG YU XIN
ZHANG BING HUA
FANG KAI DI
FANG RUO FAN
CHEN YI YOU
YO SHUO YU
CHIOU JIA HAN
ZHENG BO CHIEN
SU LING
YO YUEH
JIAO YI ROU
CHEN YUN JING

National Taitung University
Dept. of Art Industry
HUANG YU-TING
XIE SUNG-ZHI

National Taiwan University of Arts
Dept. of Multimedia and Animation Art
CHEN XIN-WEI
HUANG HAP-PO
CHAO YI-WEI

Shih Chien University
Dept. of Architecture
Lee I Hsueh