Second Seminar : Life-Long assurance – The Romance of Appliance

2018.07.06

Second Seminar

  • Date of Seminar: July 6, 2018 (Fri.) 14:00~ 17:00
  • Location: Taipei Digital Art Center
  • Topic: Why me? Interdisciplinary or simply unprofessional? On the infinity and limits of curation and creation
  • Host: Curator Xing You Liu
  • Discussion participants: Yajun Qin, Zhengxiang Wang, Xingyou Liu
  • Live Performance by: Keyang Zhang, Fengzhen Xie, Fangyi Liu